17 thg 7, 2012

NỐT TRẦM

Chủ nhật nhận tin từ Facebook mà không tin được, không dám hỏi lại, lấy điện thoại gọi mà người thấy hẫng, không thể tin. Sáng thứ hai đến phòng ai cũng sững sờ với thông tin về bạn, một vài bạn mình cứ lo không tập trung được vào công việc. Rồi chiều qua, không ai cầm được nước mắt. Thương em rồi lại thương cả chị,ra phòng mới được vài tháng mà bị cú sốc này, bao giờ mới bình tâm.