15 thg 6, 2012

NỖI BUỒN VỢ CẢ

15 năm trước: mưa ngập, chở vợ về cẩn thận ghé vào bậc thềm khô ráo và dặn dò đứng đấy đợi anh quay lại đón, cất xe quay lại cõng vợ vào tận chân cầu thang khô ráo

15 năm sau: chở vợ về mưa vẫn ngập, nước sâu đến gối, mặc vợ bì bõm trước cổng khu tập thể chả dặn dò gì ngoài câu " vợ 2 anh bị ngập sâu không??? may mà vợ 2 chân dài gầm cao :(("

HIC HIC