1 thg 7, 2009

SAPA 6/2009

Về nhà rồi mà người vẫn còn quay quay, sợ thế cái chặng đường lên với Sapa, nhưng lên đến nơi rồi thì lại thấy dễ chịu


Hoa đẹp này


Cảnh đẹp này


tối thì ăn quán nướng này


tranh thủ lúc đợi đồ nướng mình thăm thú xung quanh và chụp ảnh nhà thờ này