20 thg 10, 2009

20-10
Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay

ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!


  
P/s: Thơ Nguyễn Phong Việt,

19 thg 10, 2009

MÙA THU


Tôi sinh ra vào mùa thu, ôi mùa thu sao dịu dàng và nhẹ nhàng đến thế!